ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

  • Dobrodošli !

    Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd je kompanija koja se bavi rečnim transportom
  • Pouzdan partner, siguran prevoz

prev next

Transport

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd poseduje ogromne kapacitete za prevoz najrazličitijih vrsta roba, kao i za određene turističke usluge.
Prevoz tereta JRB obavlja kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Udeo inostranog transporta je oko 90%.

Agencijske usluge

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd preko svojih predstavništava i agencija na Dunavu i Savi nudi sve vrste agencijskih usluga brodovima i brodskoj posadi.

 

 

Brodoremont

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd, pored remonta rečnih plovila (sa sopstvenim pogonom i bez njega) koje obavlja za sopstvene potrebe, vrši i eksterne popravke za svoje klijente - kako teretnih tako i putničkih brodova.

Ostale usluge

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, Beograd, pored rečnih robno-transportnih usluga, pruža i čitav niz ostalih usluga. Po svojoj atraktivnosti, za širi krug interesanata izdvajaju se: iznajmljivanje poslovnog prostora i davanje u najam putničkih brodova.

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube