ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Сертификати

Сертификати и остала документа важна за обављање делатности ЈРБ ад Београд

Идући у корак са временом, предузеће Југословенско речно бродарство АД, Београд поседује сертификате система управљања квалитетом, система менаџмента заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду у складу са захтевима међународних стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Наведени стандарди постали су саставни део пословања Југословенског речног бродарства АД.

Важећи сертификати ЈРБ АД, Београд:

 
iso9001iso14001iso18001

ПОЛИТИКЕ:

Priznanje radionica

 

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, национална институција, формирана при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доделила је Југословенском речном бродарству ад Београд сертификат за поправку и преправку бродова унутрашње пловидбе.

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube