ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара 24.02.2020.

Надзорни одбор је својом Одлуком бр. IV-НО-76 на редовној седници одржаној дана 28.01.2020. године сазвао ванредну седницу Скупштине акционара Југословенског речног бродарства а.д. Београд и упућује

СВИМ АКЦИОНАРИМА

Југословенско речно бродарство АД Београд на дан 28.01.2020. године

ПОЗИВ

ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РЕЧНОГ БРОДАРСТВА АД БЕОГРАД, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 24.02.2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У !" ЧАСОВА У СЕДИШТУ ДРУШТВА У БЕОГРАДУ, УЛ. КНЕЗА МИЛОША БР. 82, МАЛА САЛА НА II СПРАТУ

Материјал за ванредну седницу Скупштине 24.02.2020.

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube