Штампа

Upravna_zgrada_2013_7На IX ванредној седници скушђтине акционара ЈРБ ад Београд, одржаној дана 16.04.2018. године, донета је одлука којом се разрешавају дужности досадашњи чланови Надзорног одбора ЈРБ ад Београд и одлука о именовању нових чланова.

Скупштина акционара ЈРБ ад Београд је Одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора донела на предлог Владе Републике Србије која је својим Закључком Скупштини акционара предложила да се дужности разреше 4 досадашња члана Надзорног одбора и именују 4 нова члана.

Истога дана 16.04.2018. године, одржана је седница Надзорног одбора на којој је донета одлука да се за извршног директора ЈРБ ад Београд поново именује Биљана Чвертков, на нови мандат у трајању од четири године, у складу са Статутом ЈРБ ад Београд.