ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Југословенско речно бродарство АД Београд учествовало је на Transport and Traffic Business Days одржаном од 21. до 22. марта на Саобраћајном факултету Унивезитета у Београду у организацији Савеза студената Саобраћајног факултета.

Transport and Traffic Business Days је традиционални Сајам послова и пракси за студенте Саобраћајног и сродних факултета из области саобраћаја, транспорта, логистике и информационо – комуникационих технологија и реномираних компанија које су стуб привреде у нашој земљи.

Током два дана, представници ЈРБ АД на сајму представили су компанију студентима завршних година факултета, одржали презентацију и радили на студији случаја ,,Организација транспортног процеса сувог и течног терета унутрашњим пловним путевима”.

Уколико сте заинтересовани, кликом на следећи линк, можете видети презентацију које су колегинице презентовале студентима 22. марта на Саобраћајном факултету Унивезитета у Београду.

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube