ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

 

Југословенско речно бродарство АД, Београд располаже са 100 пловила за превоз најразличитијих врста роба, за превоз свих врста сувих терета, као и нафте и нафтних деривата.

Превоз терета обавља како у земљи тако и у иностранству. Удео иностраног транспорта је око 90%.


Товарни простор:

- Потиснице за суви терет са телескопским поклопцима, типа Европа 2Б.
- Потиснице за суви терет без телескопских поклопаца, типа Европа 2Б.
- Танк потиснице за транспорт нафте и нафтних деривата.

Структура превоза:


Преглед реализације превоза на домаћем и иностраном тржишту, по врсти робе:

  2010. % 2011. % 2012. % 2013. % 2014. %
Суви 490.923 55,5 391.658 54.7 399.332 47.9 557.286 49.9 528.689 51,6
Течни 394.208 44,5 323.726 45.3 432.824 52.1 560.346 50.1 496.410 48,4
Укупно 885.131 100 715.384 100 832.156 100 1.117.632 100 1.025.209 100

 

 

 

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube