ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Југословенско речно бродарство АД, поред речних робно-транспортних услуга, пружа и читав низ осталих услуга. По својој атрактивности за шири круг интересаната издвајају се давање у најам путничких бродова и изнајмљивање пословног простора.

У оквиру пословне зграде предузећа, на јединственој локацији у центру Београда, изнајмљују се следеће пословне целине:

- Канцеларије

- Велика свечана сала

- Конференцијска сала

- Ресторан

Сва обавештења о изнајмљивању путничких бродова можете добити на тел: 063/485-881,
а за изнајмљивање пословног простора на тел: 011/3612-705.

 

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube