ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Миљацка

Технички подаци:

Година градње 
1963
Снага 88kW
Дужина 29,30m
Ширина 9,00m
Висина 1,70m
Газ 1,20m
Маса 125,20t

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube