ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Југословенско речно бродарство АД, Београд, преко својих представништава и агенција на Дунаву и Сави, нуди следеће услуге:


1) За путничка и теретна пловила / бродове:

- управљање бродском документацијом код званичних институција, попут лука, полиције, царине, санитарне инспекције, на речно-робним граничним прелазима Бездан, Нови Сад, Сремска Митровица, Велико Градиште, Прахово
- чување баржи,
- надзор утовара/истовара,
- снабдевање бродова водом, струјом


2) За посаде:

- снабдевање посаде храном, пијаћом водом, телефонским, rent a car, банкарским, поштанским, копир услугама и слично,
- организовање медицинске заштите


3) За велике путничке и друге бродове:

- понтони ЈРБ-а за пристајање у Бездану, Београду, Великом Градишту

Agencije_Dunav_cir

 

Представништво Рени - Украјина
JRB Representative
Dunaiskaya str. 188
Reni - Ukraine
fax/tel: +380 48 40 41 308

Агенција Бездан
Царинска колонија

25270 Бездан
факс/тел: 025/81 952
моб: 064/49 48 059

Агенција Нови Сад
Београдски кеј 11

21000 Нови Сад
факс/тел: 021/526 683
моб: 063/10 33 806

Агенција Панчево
Рафинерија нафте Панчево, за Агенцију ЈРБ-а

26000 Панчево
факс/тел: 013/355 503
моб: 063/264 913

Агенција Смедерево
Деспота Ђурђа 4

11300 Смедерево
факс/тел: 026/621 015
моб: 063/493 926

Агенција Велико Градиште
Обала Краља Петра 9

12220 Велико Градиште
факс/тел: 012/62 217
моб: 063/493 896

Агенција Прахово
Пристаниште ББ

19330 Прахово
факс/тел: 019/524 067
моб: 063/488 052

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube