ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

Главна делатност ЈРБ-а је превоз терета унутрашњим пловним путевима.


ЈРБ АД, Београд успешно реализује и:

Агенцијске послове за домаћа и страна бродарства у 10 агенција/представништава (од којих су 3 у иностранству и 7 у Републици Србији),
Ремонт бродова и опреме за потребе речне пловидбе,
Издавање путничких бродова са посадом,
Издавање пословног простора,
Боксирање и реморкажа,
Чишћење танкова домаћим и страним бродарствима.

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube