ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Југословенско речно бродарство ад Београд

  • Добродошли !

    Југословенско речно бродарство АД, Београд је компанија која се бави речним транспортом
  • Поуздан партнер, сигуран превоз

prev next

Транспорт

Југословенско речно бродарство АД, Београд поседује огромне капацитете за превоз најразличитијих врста роба, као и за одређене туристичке услуге.
Превоз терета ЈРБ обавља како у земљи, тако и у иностранству. Удео иностраног транспорта је око 90%.

Агенцијске услуге

Југословенско речно бродарство АД, Београд преко својих представништава и агенција на Дунаву и Сави нуди све врсте агенцијских услуга бродовима и бродској посади.

 

 

Бродоремонт

Југословенско речно бродарство АД, Београд, поред ремонта речних пловила (са сопственим погоном и без њега) које обавља за сопствене потребе, врши и екстерне поправке за своје клијенте - како теретних тако и путничких бродова.

Остале услуге

Југословенско речно бродарство АД, Београд, поред речних робно-транспортних услуга, пружа и читав низ осталих услуга. По својој атрактивности, за шири круг интересаната издвајају се: изнајмљивање пословног простора и давање у најам путничких бродова.

Национални
 
Град Београд
(градске институције, мапе)
www.beograd.co.rs
Министарство за инфраструктуру
(Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе)
www.mgsi.gov.rs
Министарство привреде Републике Србије
www.privreda.gov.rs
Дирекција за унутрашње пловне путеве
(водостаји, капетаније, луке, пристаништа, зимовници, мапе пловних путева)
www.plovput.rs
Републички хидрометеоролошки завод Србије
(прогнозе водостаја)
www.hidmet.gov.rs
ЈВП ''Воде Војводине'' www.vodevojvodine.com
ЈВП ''Србијаводе'' www.srbijavode.rs
Привредна комора Србије www.pks.rs
Привредна комора Београда www.kombeg.org.rs
   
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду www.sf.bg.ac.rs
Машински факултет Универзитета у Београду,
Катедра за бродоградњу
www.brodogradnja.org
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду,
Департман за саобраћај
www.ftn.uns.ac.rs
   
   
Интернационални
 
Via donau
(Schifffahrt, DoRIS, FGP, March, Ports, Blue Pages)
www.via-donau.org
DoRIS
International Water Levels along the Danube
www.doris.bmvit.gv.at
Danube Ports www.danubeports.info
BDB Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V.
(Schiffen, Häfen, Wasserstraßen, Transport, Logistik)
www.binnenschiff.de
Агенция за Проучване и Поддържане на река Дунав
(ENC, Navigation, Hidrology)
www.appd-bg.org
United Nations Economic Commission for Europe – Transport
(Legislation, Online Statistics)
www.unece.org/trans/
European Commission for Transport
(Legislation, NAIADES, PLATINA, MARCO POLO) 
ec.europa.eu/transport/inland/
Tina Vienna
Ein Unternehmen der Wien Holding
www.tinavienna.at
Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V.
(Internationale Verlade und Transportbedingungen, Marktbeobachtung)
www.vbw-ev.de
PIANC 
The World Association for Waterborne Transport Infrastructure
www.pianc.org
IVDS
Internationale Vereinigung der Donauschifffahrt
www.ivds.org
Дунавска Комисија www.danubecommission.org
Савска Комисија www.savacommission.org

grbJRBredizajniranЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО
БРОДАРСТВО АД Београд

Кнеза Милоша 82,
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3617-040


      Корисни линкови

    ЈРБ АД Сертификати:                            Друштвене мреже:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                 fbooktwitteryoutube