ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo

Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 24.02.2020.

Nadzorni odbor je svojom Odlukom br. IV-NO-76 na IV redovnoj sednici održanoj dana 28.01.2020. godine sazvao vanrednu sednicu Skupštine akcionara Jugoslovenskog rečnog brodarstva a.d. Beograd i upućuje

SVIM AKCIONARIMA

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD Beograd na dan 28.01.2020. godine

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOSLOVENSKOG REČNOG BRODARSTVA AD BEOGRAD, KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 24.02.2020. GODINE, SA POČETKOM U 12 ČASOVA U SEDIŠTU DRUŠTVA U BEOGRADU, UL. KNEZA MILOŠA BR. 82, MALA SALA NA II SPRATU

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine 24.02.2020.

grbJRBredizajniranJRB AD Beograd
(Yugoslav River Shipping)

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Useful links

     JRB AD Certificates:                              Social networking sites:          

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                    fbooktwitteryoutube